Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 2
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
вторник 24 ноември 2015 - 09:41:51


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 2
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 

ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Стрелча /мандат 2015 -2019г./Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1099 )