Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 428
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 03 април 2013 - 11:08:00


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 428
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 28.03.2013 г.
взето с Протокол № 24

ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма в община Стрелча за 2013г.


Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.11 )