Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 3
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
вторник 24 ноември 2015 - 09:43:47


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 3
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 

ОТНОСНО: Избор на Заместник Председател на ОбС гр. СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1101 )