Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 5
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
вторник 24 ноември 2015 - 09:47:20


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 5
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Стрелча, считано от 05.11.2015 г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1103 )