Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 6
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
вторник 24 ноември 2015 - 09:49:13


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 6
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на Председателя и Заместник Председателя на ОбС , считано от 05.11.2015г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1104 )