Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 9
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
вторник 24 ноември 2015 - 09:55:13


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 9
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 
 
ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез сключване на договор за предоставяне на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за рефинансиране на разходи възникнали в следствие на наложени финансови корекции по проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ „Д-р Стайко Стайков” и НУ „П. Хилендарски”, община Стрелча” и проект "Почистване и укрепване на коритото на река Стрелчанска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" от км. 0+00 до км. 0+220 в град Стрелча".Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1107 )