Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 10
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
вторник 24 ноември 2015 - 09:57:12


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 10
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 
 
ОТНОСНО: Предложение за задължително застраховане на имотите-частна общинска собственостНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1108 )