Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 12
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
вторник 24 ноември 2015 - 10:01:49


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 12
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 

ОТНОСНО: Определяне на представител от община Стрелча в Комисията за изработване на областна здравна карта



Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1110 )