Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 14
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
вторник 24 ноември 2015 - 10:05:05


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 14
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 16.11.2015г.
взето с Протокол № 2 

ОТНОСНО: Определяне представители на общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1112 )