Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 15
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
петък 08 януари 2016 - 13:07:58


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 15
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23.12.2015г.
взето с Протокол № 3 
 
ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1126 )