Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 19
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
петък 08 януари 2016 - 13:20:50


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 19
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23.12.2015г.
взето с Протокол № 3 
 
ОТНОСНО: Актуализиране на „План за действие на Община Стрелча в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход 2014-2017г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1130 )