Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 20
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
петък 08 януари 2016 - 13:22:52


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 20
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23.12.2015г.
взето с Протокол № 3 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от собствени бюджетни средства на НУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Д-р Стайко Стайков” в извънбюджетна сметка за финансиране по схема „Училищен плод”



Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1131 )