Новина: ПОКАНА за дневене ред на заседанието на Постоянните комисии
(Категория: Проекти на дневен ред)
Публикувано от admin
петък 20 май 2016 - 20:50:13


  На 30.05.2016г. от 16:00ч. в Кметска зала при Общинска администрация гр. Стрелча  ще се проведе  заседание  на ПК: „Образование, култура, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания”, „Социална и инженерна инфраструктура на общината, териториално – селищно устройство, общинска собственост, екология,селско и горско стопанство”, „Бюджет, финанси, икономика, национални програми и европейски фондове, туризъм” и „Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправлението, безопасност на движението по пътищата и гражданска защита”при ОбС-Стрелча.  Заседанието  ще се проведе  при следния ДНЕВЕН РЕД >>>
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1273 )