Новина: ОБЩИНАТА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПАК ЗА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 05 юни 2013 - 16:47:58


В края на месец май, кметът на Община Стрелча Иван Евстатиев подписа договор за изпълнение на проект за повишаване компетентността и ефективността на общинската администрация  по Оперативна програма административен капацитет /ОПАК/. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 12 месеца, на стойност 31 285 лева.Целта на проекта е създаване на по–ефективна и ефикасна общинска администрация, която адекватно да отговаря на нарастващите нужди и изисквания на своите жители, икономически и социални партньори чрез подобряване на професионалната и компетентност за предоставяне на административни услуги.
 Всички служители, в това число кметски наместници, ще се възползват от обучения, свързани лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти, чуждоезиково обучение, работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи и др.


Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.141 )