Новина: Информация за извършване на планов ремонт на електросъоръженията
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
вторник 13 юни 2017 - 13:45:03


EVN България Електроразпределение ЕАД уведомява жителите на град Стрелча, относно временни смущения в електрозахранването на тероторията на целия град на:
26 юни 2017г.  от 08.30-09.30ч. и от 16.30-17.30ч.
28 юни 2017г.  от 16.30-17.30ч.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1679 )