Новина: 31 безработни започнаха работа в община Стрелча по ОП "Развитие на човешките ресурси"
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 05 август 2013 - 13:22:01


В Община Стрелча и Общинското предприятие ”БКС и Общински имоти” стартира проекта по програмата „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.За срок от девет месеца, считано от 05 август  2013г.  са назначени 31 безработни. Те ще получават месечно възнаграждение в размер на 380 лева. Целта на проекта е безработните да придобият необходимите им професионални умения в процеса на работа, които ще им помогнат да се  реализират успешно на пазара на труда. 13 от назначените са ангажирани с поддръжка на общинските сгради, 2- ма са „Шофьори на тежкотоварни автомобили”, 1- „Заварчик”, 2- ма човека са назначени като „Работник –копачи на канали и изкопи”, 2- ма ”Бояджии - стоманени конструкции”, 4- ма от назначените ще са в кметствата към общината и са назначени на длъжност „Уредник пенсионерски клуб”, 7 са „Инкасатор, събирач на данъци и такси”, „Технически сътрудник” и „Оператор въвеждане на данни”. Работниците са назначени с трудови договори.        Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.176 )