Новина: Прожекция на филм за опасностите в интернет организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 04 октомври 2017 - 16:27:55


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) организира прожекция на филма „Игра на нерви” за учениците от  IX до XII  клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 3 октомври 2017 г. в Младежки център – Стрелча.film031017_1.jpgФилмът, който бе предоставен на вниманието на младите хора, проследява и акцентира върху възможните опасности в  интернет пространството, които в най-голяма степен засягат подрастващите.

Интернет е част от живота на съвременния човек и възможностите за информация и комуникация са огромни и без аналог в досегашната история на човечеството. Но свободата в общуването върви ръка за ръка с опасностите от злоупотреба и негативно въздействие върху личността, като най-податливи са децата и тийнеджърите.

В своята годишна програма МКБППМН към община Стрелча е заложила редица мероприятия, които са свързани с превенцията на рисковото поведение в интернет пространството и възможните киберпрестъпления. Вчерашната прожекция бе част от общата стратегия за запознаване на младите хора с дебнещите опасности, а филмът „Игра на нерви” провокира множество въпроси сред учениците на местната гимназия.


film031017_2.jpg

film031017_3.jpg
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1785 )