Новина: ОБЯВА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 29 ноември 2017 - 14:50:06


ОБЯВА
за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност
във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

ИЗТЕГЛИ:

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1831 )