Новина: Заключителна конференция по проект „Център за социални услуги в домашна среда”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 06 февруари 2018 - 16:58:34


В Стрелча се проведе конференция по проект „Център за социални услуги в домашна среда”, на стойност 497 533,51 лв . Той бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Стрелча

Като кмет на община Стрелча, имах и отговорния ангажимент да отчета дейностите по изпълнението на проекта - подпомогнахме 72 -ма жители на нашата община, които са с трайни увреждания и възрастни хора над 65 г. Разкрихме и 79 работни места за социални асистенти, домашни помощници и лични асистенти, предоставящи ежедневна грижа на нуждаещите се, в тяхната домашна среда, заяви по време на конференцията кметът Стойно Чачов.

Проектът стартира в средата на месец декември 2015 г., а в заключителната конференция участие взеха  екипа по проекта, представители на социалните институции, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение, доставчици и потребители на социалните услуги по проекта.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1893 )