Новина: ОБЩИНА СТРЕЛЧА СТАНА ЧАСТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА „СВЕТОВЕН ДЕН ПРОТИВ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 28 февруари 2018 - 17:57:00


Учениците от НУ ”П. Хилендарски” и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в община Стрелча се включиха в инициативата „Световен ден против тормоза в училище”, получил популярност и като „Ден на розовата фланелка” на 28 февруари 2018 г.Председателят на МКБППМН и зам. кмет на община Стрелча г-жа Н. Фингарова откри проявата. В краткото си обръщение тя подчерта, че целта на събитието е противодействие на агресията при децата, както в училище, така и извън него. С примери от ежедневието г-жа Фингарова показа на децата, че агресията лесно може да бъде трансформирана в приятелство, стига да го пожелаем.

В рамките на инициативата бяха проведени игри и ползотворни разговори, а всяко дете получи розова фланелка с надпис „Не на тормоза в училище” - подарък от община Стрелча

Секретарят на МКБППМН провокира с въпроси децата да обяснят как те разбират толерантността, взаимопомощта, тормоза и агресията между хората. С разбираеми за възрастта ми примери и психологически механизми учениците получиха нагледна представа за начините на овладяване на агресивно поведение.
 В играта „За моя най-добър приятел” децата разменяха стикери с  надпис „Моя най-добър приятел”, като накрая бяха отличени  тези, които бяха събрали най-много стикери и така всеки осъзна колко ценно е да имаш приятели.
„Протегната ръка за приятелство” бе игра, в която всяко дете нарисува ръката си и  написа послание към съучениците си в нея.
Спорт вместо агресия бе идеята на проведените спортни игри под надслов  „По-добре да играем, отколкото да се бием”.


010318_1.jpg010318_2.jpg010318_4.jpg010318_5.jpg010318_6.jpg010318_7.jpg010318_8.jpgНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1903 )