Новина: Кметът на Стрелча Стойно Чачов: Питейната вода в Стрелча отговаря на изискванията на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели по химични показатели
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 12 март 2018 - 17:40:25


Уважаеми съграждани и жители на община Стрелча,

Във връзка с инцидента с изхвърляне на отпадъци във вид на преработени скални материали в близост до вододайната зона на водоизточника за питейното водоснабдяване на град Стрелча – река Меде дере, Ви инфомираме за резултатите от проверката на РЗИ – Пазарджик. Видно от протоколи №133, 134, 135 /12.03.2018 г. на РЗИ-Пазарджик, е че ПИТЕЙНАТА ВОДА В СТРЕЛЧА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ ЦЕЛИ ПО ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ. От писмото на директора на РЗИ – Пазарджик, д-р Фани Петрова става ясно още,voda130318.jpgче в същия ден - 12.03.2018 г., в РЗИ – Пловдив е извършено и допълнително пробонабиране от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на град Стрелча за анализ на съдържанието на тежки метали. За получените резултати от извършените анализи по микробиологични показатели РЗИ ще информира община Стрелча допълнително. От страна на регионалната здравна инспекция е издадено и предписание до управителя на „ВиК – С“ – Стрелча , с мерки за почистване на водовземните съоражения и привеждане на водоизточника в съответствие със здравните изисквания. За предприетите от РЗИ- Пловдив е информирано и Министерство на здравеопазването.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1928 )