Новина: СЪОБЩЕНИЕ за забрана паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
сряда 16 май 2018 - 14:27:15


Уважаеми граждани и гости на община Стрелча,  
Поради настъпването на „Восъчна зрялост” на житните култури в община Стрелча се забранява:- Забранява се паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел, както и пушенето в близост до узрели житни блокове. 
- Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. 
- Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци в сметищата и депата.   
При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъдат налагани санкции.   
Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци, причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и води до увреждане на околната среда. Унищожават се микро- и макроорганизми, които подпомагат естествения почвообразуващ процес и благоприятстват плодородието. Засягат се гнезда на много птици, полезен дивеч и др. Процесите на изгаряне водят до интензивни загуби на атмосферен кислород и обратното натрупване на въглероден диоксид. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели растителни масиви, чувствителни зони и защитени територии.   
В тази връзка Община Стрелча  призовава гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни в действията си, с цел не допускане на случайни пожари.   
В случай, че станете свидетел на умишлени палежи или пожар, моля сигнализирайте на тел. 03532/ 20-20.
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1991 )