Новина: Община Стрелча стартира кампания за разделно събиране на зелени отпадъци
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
понеделник 20 август 2018 - 15:00:12


Общинска администрация – Стрелча  стартира кампания за  разделно събиране на зелени отпадъци от домакинствата на територията на град Стрелча.   Призоваваме  гражданите, при почистване на дворове и градини растителните отпадъци –трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове,  да се събират на тротоарите до съдовете за битови отпадъци.   
Извозването  на зелените отпадъци ще  се извършва  всяка сряда.   Разделно събраните зелени отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация, разположена на РДБО – Панагюрище, където ще се обработват за получаване на  компост – средство за подобряване качеството и плодородието на почвите.   
При събиране на по – големи количества зелена маса, да  се уведомява на тел: 0889320624Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2064 )