Новина: П О К А Н А
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 26 ноември 2018 - 16:50:19за участие в публично обсъждане на ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и третирането им на РДБО през 2019 г. в Община Стрелча

Уважаеми граждани на община Стрелча,
На 03 декември от 16.00 ч. в Младежки дом – гр. Стрелча ще се проведе ново публично обсъждане на предлаганите промени в такса битови отпадъци за 2019 г.
Измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча и предложената План-сметка за дейностите по предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и третирането им в Регионално депо за битови отпадъци – гр. Панагюрище са съобразени с направените предложения от гражданите на проведеното на 16.11.2018 г. публично обсъждане.
Новите материали може да намерите на сайта на общината в Раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на подзаконови нормативни актове”.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2138 )