Новина: УВЕДОМЛЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 29 март 2019 - 11:12:34


На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (обн. ДВ бр. 79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ. Бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската  и горската техника (обн. ДВ. бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомявам, че на 12.04.2019г. от 10,00ч. пред СТОПАНСКИЯ ДВОР КООПЕРАЦИЯТА НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачения инвентар.

За повече информация:
/инж. И. Газепов,  GSM : 0889/000905/
/инж. И. Божков,  GSM : 0884/362039/Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2236 )