Новина: ТП на НОИ гр.Пазарджик ще консултира граждани от община Стрелча, относно изчисляване размера на пенсиите
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
вторник 07 май 2019 - 16:44:45


ТП на НОИ гр. Пазарджик уведомява, че на 17.05.2019г. от 10.00ч. до 15.00ч. в Младежки дом гр. Стрелча мобилни екипи от експерти ще консултират гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията. Консултациите ще се извършват само срещу документ за самоличност /лична карта/ и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999г., електронна услуга "Изчисляване на прогнозна пенсия" не изчислява индивидуален коефициент по новата методика. Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика, могат да се разпечатват и предоставят на гражданите при поискване.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2263 )