Новина: Съобщение за водоподаването в гр. Стрелча
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
вторник 04 юни 2019 - 09:20:01


"В и К - С" ЕООД уведомява гражданите и гостите на град Стрелча, че вледствие на зачестилите поройни дъждове водохващането над водосборния район на р. Меде дере за гр. Стрелча е залято от високата вода в реката и водоподаването към пречиствателната станция на града в последните дни е нередовно, а към момента и преустановено. Резервоарите за питейна вода са почти празни и по високите места в кварталите чешмите вече са сухи. Нивото на реаката в района на водохващането към настоящия момент не позволява възстановяването на водоподаването към пречиствателната станция. 
 
"В и К - С" ЕООД ще предприеме незабавно всички мерки за нормално водоподаване веднага след спадането на нивото на реката."В и К - С" ЕООД уведомява гражданите и гостите на град Стрелча, че вледствие на зачестилите поройни дъждове над водосборния район на р. Меде дере, водохващането за гр. Стрелча е залято от високата вода в реката и водоподаването към 
пречиствателната станция на града в последните дни е нередовно, а към момента и преустановено. Резервоарите за питейна вода са почти празни и по високите места в кварталите 
чешмите вече са сухи. Нивото на реаката в района на водохващането към настоящия момент не позволява възстановяването на водоподаването към пречиствателната станция. 
 
"В и К - С" ЕООД ще предприеме незабавно всички мерки за нормално водоподаване веднага след спадането на нивото на реката.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2284 )