Новина: ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 04 юни 2019 - 17:28:24


ПО  НАРЕДБАТА ЗА  ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА

Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 04.06.2019г.  до 17.06.2019г. ще се приемат документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча.
Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на еднократно финансово стимулиране има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 04 юни 2018 г. до 17 юни 2019 г.  с критерии:

•    ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални

Областите за кандидатстване са:

•    Наука и техника - математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
•       Изкуство и култура - музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
•       Спорт.
 
Документи за кандидатстване.

•    Молба  по образец;
•    Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
•    Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
•    Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
•     Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 04.06.2019г. до 17.06.2019г .
 
Лице за контакти: Пенка Филипова -секретар на Комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg – секция Общински съвет, раздел Наредби.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2285 )