Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 696
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
четвъртък 05 септември 2019 - 09:05:57


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   
 
Р Е Ш Е Н И Е № 696 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 28.08.2019г 
взето с Протокол № 61   

ОТНОСНО: Разглеждане на мотивирани искания от директори на училища за допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2019/2020
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2362 )