Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 697
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
четвъртък 05 септември 2019 - 09:07:37


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   
 
Р Е Ш Е Н И Е № 697 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 28.08.2019г 
взето с Протокол № 61   

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище  за мандат 2020 – 2024 г.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2363 )