Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 699
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
четвъртък 05 септември 2019 - 09:10:55


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА  
 
Р Е Ш Е Н И Е № 699 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 28.08.2019г 
взето с Протокол № 61   

ОТНОСНО : Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Ильо Генчев Ильов
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2365 )