Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 700
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
четвъртък 26 септември 2019 - 08:50:44


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   
 
Р Е Ш Е Н И Е 700 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год.отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект Кафе- сладкарница – частна общинска собственост намиращо се в УПИ ІІ-хотел, младежки дом,  кв.64, ул.”Божко Иванов”,гр.Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2375 )