Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 703
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
четвъртък 26 септември 2019 - 08:58:29


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 703 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО: Отчет за приходите и разходите по видове и дейности към 31.12.2018 година, отчет за сметките за средства от Европейския съюз, отчет на поименния списък на капиталовите разходи за 2018 и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Стрелча към 31.12.2018г.
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2378 )