Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 704
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
четвъртък 26 септември 2019 - 09:00:07


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 704 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно ползване на земеделски имоти – частна общинска собственост на НЧ „Зора – 1928 г.” с. Дюлево
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2379 )