Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 707
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
четвъртък 26 септември 2019 - 09:05:38


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 707 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Павлина Георгиева Ангелова
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2382 )