Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 708
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
четвъртък 26 септември 2019 - 09:08:34


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 708 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО: Разпределение на получените средства от продажбата на имот –ЧОС
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2383 )