Новина: РЕШЕНИЕ № 709
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
вторник 08 октомври 2019 - 15:58:23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 709
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 02.10.2019г.
взето с Протокол №  63


ОТНОСНО: Отчет за дейността на общински съвет – Стрелча и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. – 30.09.2019г.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2389 )