Новина: Покана за присъствие на тържествената сесия
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 08 ноември 2019 - 17:04:30


ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ
 на 12.11.2019г. от 14:00 часа
в Ритуалната зала на Община Стрелча

Със своя Заповед № РД-261 от 07.11.2019 г. Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, на основание чл. 23, ал.1, 2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА), свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет - Стрелча на 12 ноември 2019г. /вторник/, от 14:00 часа в Ритуална зала на Община Стрелча, при следния дневен ред:
1. Избор на Председател на Общинския съвет - Стрелча.
Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Заседанието е публично

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2397 )