Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 18
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 14:58:37


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 18
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3
 
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2432 )