Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 19
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:01:05


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 19
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3 
 
ОТНОСНО: Одобряване на компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 2018 и 2019 г.
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2433 )