Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 20
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:03:35


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 20
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3
 
ОТНОСНО: Одобряване на План сметка за такса битови отпадъци за 2020 г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2434 )