Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 21
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:05:33


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 21
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Приемане на Културен календар за 2020 година на община Стрелча
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2435 )