Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 22
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:07:58


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 22
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект:, „Балнеохотел Стрелча Спа Ризорт” находящ се в УПИ ІІ- Почивна станция в кв.78 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, с титуляр „Атика Холидейс” ООД, гр. Пловдив
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2436 )