Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 24
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:11:46


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 24
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3
 
Относно: Създаване на временна комисия за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 г. - 2024 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2438 )