Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 26
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:15:50


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 26
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликти на интереси в Общински съвет – СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2440 )