Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 28
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:20:04


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 28
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за безвъзмездно ползване за срок от 10 год. на НЧ „ Зора – 1928 ” с.Дюлево
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2442 )