Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 33
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:28:11


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 33
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3
 
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. на маломерни имоти в землищeто на с. Дюлево и с.Смилец – частна общинска собственост и отдаването им под наем за една година без търг или конкурс
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2447 )