Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 34
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:29:37


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 34
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3 
 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Маринов Стойнов
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2448 )