Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 35
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:31:01


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 35
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Смилен Ганчев Асенов
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2449 )