Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 36
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 03 февруари 2020 - 10:10:00


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 36
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30.01.2020г.
взето с Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Стрелча и неговите постоянни комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Стрелча /мандат 2019 -2023г./Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2466 )